Côr CF1

Enillwyr Choir of the Year 2014!

Yn mis Rhagfyr 2014 cipiodd y côr tlws enillwyr cystadleuaeth Choir of the Year yn Neuadd Bridgewater, Manceinion, drwy guro pump côr arall ar noson arbennig iawn.

Cofiwch ein dilyn ar Twitter ac i'n hoffi ar Facebook!

I gysylltu â ni, ebostiwch helo@corcf1.com.

Winners of Choir of the Year 2014!

In December 2014 we won the grand final of the 2014 Choir of the Year competition in the Bridgewater Hall, Manchester, beating five other choirs in a thrilling evening.

Remember to follow us on Twitter and like us on Facebook!

To contact us, email hello@corcf1.com.

Choir of the Year