Côr CF1

Cyngerdd Ysbryd Llangollen

Ymunwch â ni, Noah Stewart (UDA) a Côr Synod Mizoram (India) i ddathlu Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen yn ein Prifddinas.

The Spirit of Llangollen Concert

Join us, Noah Stewart (USA) and The Mizoram Synod Choir (India) to celebrate the Llangollen International Eisteddfod in our Capital city.

Cyngerdd Ysbryd Llangollen / Spirit of Llangollen