Côr CF1

Enillwyr Choir of the Year 2014!

Yn mis Rhagfyr eleni cipiodd y côr tlws enillwyr cystadleuaeth Choir of the Year yn Neuadd Bridgewater, Manceinion, drwy guro pump côr arall ar noson arbennig iawn.

Diolch i bawb am eu cefnogaeth dros y flwyddyn. Ymlaen i 2015!

Winners of Choir of the Year 2014!

In December 2014 we won the grand final of the 2014 Choir of the Year competition in the Bridgewater Hall, Manchester, beating five other choirs in a thrilling evening.

A big thankyou to everyone for their support this year. Onwards to 2015!

Choir of the Year