Cystadleuaeth Gyfansoddi 2020

Rydym ni fel côr yn eiddgar i ddychwelyd i’r ystafell ymarfer. Mewn ymgais i gefnogi diwydiant creadigol Cymru yn ystod y cyfnod yma, mae Côr CF1 wedi penderfynu gosod her i gyfansoddwyr Cymru gyfansoddi darn corawl newydd i’w berfformio yn 2021.

Mae’r côr yn awyddus i annog unrhyw gyfansoddwr o Gymru i ysgrifennu darn fyddai’n addas i’w berfformio yn y neuadd gyngerdd ac ar lwyfan cystadleuaeth.

Rydym yn falch iawn bod ffrind i’r côr, y cyfansoddwr, yr Athro Paul Mealor, yn ymuno â thîm cerddorol y côr, Eilir Owen Griffiths, Richard Vaughan a Rhiannon Pritchard, i feirniadu’r gystadleuaeth.

Bydd enillydd y gystadleuaeth yn cael gwobr ariannol o £600 (yn rhoddedig gan y côr a Chwmni Cyhoeddi Curiad), bydd côr CF1 yn perfformio’r gwaith a bydd Curiad yn cyhoeddi’r gwaith buddugol. Yn ogystal â dewis enillydd, mae’n bosib y byddwn yn cynnig perfformio rhai o’r darnau sy’n dod yn agos at y brig.

Os oes angen rhagor wybodaeth, neu os ydych yn cael trafferth defnyddio’r ffurflen gystadlu cysylltwch â [email protected].

Pob lwc!

Rheolau a sut i ymgeisio

 1. Rhaid i’r darn fod rhwng 2 a 4 munud o hyd.
 2. Rhaid cyflwyno pob cais erbyn diwedd y dydd ar 1 Hydref 2020.
 3. Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un sydd wedi eu geni yng Nghymru, sydd â rhiant sydd wedi eu geni yng Nghymru, neu wedi byw yng Nghymru am gyfnod heb fod yn llai na thair blynedd.
 4. Rhaid i’r darn fod addas ar gyfer côr SATB neu SSAATTBB, neu unrhyw gyfuniad rhwng y ddau.
 5. Gellir cyfansoddi darn ar unrhyw eiriau, mewn unrhyw iaith ond cyfrifoldeb y cyfansoddwr yw sicrhau’r hawl i ddefnyddio’r geiriau.
 6. Bydd Côr CF1 yn cadw’r hawl unigryw i berfformio’r gwaith am flwyddyn wedi'r perfformiad cyntaf. Wedi hynny, trosglwyddir yr hawliau i’r cyfansoddwr.
 7. Gellir cystadlu mwy nag unwaith. Dylid rhoi ffugenw gwahanol ar gyfer pob ymgais gwahanol.
 8. Bydd y panel beirniadu yn beirniadu’r darnau ac yn dewis enillydd. Bydd hyn yn cael ei gadarnhau gan Bwyllgor CF1. Bydd y penderfyniad hwnnw yn derfynol a chedwir yr hawl i beidio â gwobrwyo unrhyw ddarn nad ydynt yn cyrraedd y safon.
 9. Gofynnir i gyfansoddwyr lenwi’r ffurflen gais erbyn 1 Hydref 2020. Bydd angen i chi lenwi ffurflenni gwahanol ar gyfer pob ymgais gwahanol.
 10. Ni ddylech roi eich enw nac unrhyw gyfeiriad at eich enw ar y copi, nac yn enw’r ffeil. Dylech gynnwys teitl y cyfansoddiad a’ch ffugenw ar y cyfansoddiad.
 11. Rhaid cyflwyno ffeil PDF o’ch cyfansoddiad. Gallwch hefyd ddewis cynnwys ffeil sain hefyd os dymunwch.